Biblioteka na Mariackiej - prof. Śliwiński, 22.10.2009