Lech Bądkowski odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, 25.09.2015 r.