Promocja książki Lecha Bądkowskiego "Połów nadziei" w Ośrodku Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni, 13.11.2013 r.; fot. Dariusz Wacławek