Protokół z zebrania kolegium i zespołu redakcyjnego "Ziemi i Morza" w dniach 7 i 8 grudnia 1956 roku