Uroczystość 20 lecia nadania Szkole Podstawowej w Luzinie imienia Lecha Bądkowskiego