24 maja jest dniem szczególnym w historii naszej szkoły. Tego dnia 20 lat temu szkoła otrzymała imię Lecha Bądkowskiego. Przyjęcie imienia Lecha Bądkowskiego przez naszą szkołę bardzo wiele zmieniło w jej działalności. Życie, twórczość, postawa oraz dokonania naszego Patrona zaczęły wpływać na funkcjonowanie naszej placówki oraz jej wizerunek.

W planach zajęć pojawiły się lekcje o Lechu Bądkowskim. Zaczęliśmy gromadzić pamiątki, książki jego autorstwa. W każdej klasie uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowywali gazetki oraz plakaty o patronie. Na każdy rok zaplanowano konkursy o Bądkowskim. Co roku zaczęliśmy obchodzić Święto Patrona Szkoły. W ciągu 20 lat zmieniła się też sama szkoła. Została znacznie rozbudowana, pojawiły się nowoczesne boiska i plac zabaw. Wiele środków przeznaczono na nowoczesne wyposażenie.

Dzięki poprawie bazy lokalowej możliwe było podjęcie kolejnych działań. Otworzyliśmy izbę patrona szkoły. Następnie opracowaliśmy specjalny projekt edukacyjny ratowania pamiątek i śladów przeszłości w naszej miejscowości. Ze zgromadzonych eksponatów najpierw udało się nam stworzyć izbę regionalną, następnie pozyskać dodatkowe pomieszczenia i utworzyć prawdziwe przyszkolne muzeum.

Powołaliśmy do życia szkolny zespół regionalny „Luzińskie Dzwoneczki”. Kolejnym krokiem była organizacja Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë”. W najbliższą niedzielę odbędzie się jego XI edycja. Uruchomiliśmy lekcje języka kaszubskiego. Zaczęliśmy zwracać dużą uwagę na nauczanie języków obcych. Realizować międzynarodowe projekty edukacyjne.

Szkoła i nauczyciele mocno angażują się w życie społeczności lokalnej.

Tym Działaniom przyświeca misja naszej szkoły „Z tradycyjnymi kaszubskimi wartościami do nowoczesnego życia w Europie.”

Realizując tę misję poznajemy naszą historię i kulturę, dbamy o jej rozwój, nie zapominając jednocześnie o teraźniejszości i wyzwaniach czekających naszych uczniów w przyszłości.  Pragniemy, aby każdy uczeń kochał swoją małą i wielką ojczyznę oraz był dobrze przygotowany do życia w nowoczesnej Europie i świecie.

We wszystkich tych działaniach możemy odnaleźć ślady inspiracji zaczerpniętych z życia i dokonań naszego patrona.

Możemy śmiało stwierdzić Lech Bądkowski zmienił naszą szkołę. To w dużej mierze dzięki niemu jesteśmy szkołą z charakterem i mamy niewyczerpane źródło pomysłów do pracy.

Za realizacją tych wszystkimi pomysłów stoją ludzie, wielu ludzi. Z okazji naszego święta dziękuję im wszystkim: władzom gminy, nauczycielom, rodzicom, uczniom, bez Was nie byłoby możliwe dokonanie i kontynuowanie tego wszystkiego czym w tej szkole się na co dzień się zajmujemy. Dziękuję bardzo.

Dariusz Rompca