Gdańsk 21.02.2011 r.

Na początku tego roku nawiązała ze mną kontakt pani Magdalena Boniecka-Budzynowska obecnie mieszkająca w Australii, córka Marii Bonieckiej, redaktorki naczelnej szczecińskiego tygodnika „Ziemia i Morze” w latach 1956-1957.
Z zapisów w Wikipedii, ze strony internetowej poświęconej Marii Bonieckiej przygotowanej przez jej córkę można dowiedzieć się więcej na temat Marii Bonieckiej i szykanowaniu jej przez ówczesne władze PRL. Była dziennikarką, publicystką i pisarką.
Od Magdaleny Budzynowskiej dowiedziałam się, że Maria Boniecka współpracowała z Ojcem, a Ojciec był jej zastępcą w redakcji Ziemia i Morze. Od Magdaleny Budzynowskiej otrzymałam dokument, który zamieściła na stronie poświęconej swoje Matce, a dotyczący krytyki, jakiej poddali Ojca jego koledzy z redakcji „Ziemia i Morze” – protokół z zebrania kolegium i zespołu redakcyjnego „Ziemi i Morza” w dniach 7 i 8 grudnia 1956 roku.
Za zgodą Magdaleny Budzynowskiej udostępniam ten unikatowy dokument na naszej stronie poświęconej Ojcu. Myślę, że dopełni on obraz tamtych czasów i postawy Ojca.

Protokół

Zachęcam też do zajrzenia na stronę internetową poświęconą Marii Bonieckiej:

http://mab.budzynowski.info/polski/strona_glowna

Sławina Kosmulska