Źródło: Kancelaria Senatu

Senat Rzeczypospolitej Polskiej PAMIĘTA i WSPOMINA LECHA BĄDKOWSKIEGO

W 2020 roku obchodzimy 100 rocznicę urodzin Lecha Bądkowskiego – polskiego i kaszubskiego pisarza, dziennikarza, myśliciela, ideologa myśli kaszubsko-pomorskiej, bohatera II Wojny Światowej i „Solidarności”, działacza politycznego, kulturalnego i społecznego.

Dla mojego pokolenia Lech Bądkowski był postacią niezwykłą. W okresie działalności w Klub Studencki Pomorania był dla nas mistrzem i nauczycielem. On nam zawsze mówił: „w Pomoranii, w Zrzeszeniu przygotowujecie się do różnych ważnych funkcji”. I to się w dużej części spełniło, szczególnie w 1990 roku, gdy nastała samorządność. – Kazimierz Klejna

Lech Bądkowski – autor idei odrodzenia samorządności lokalnej i regionalnej, został w tak szczególny sposób uczczony przez izbę wyższą parlamentu. Razem z: Marszałek Tomasz Grodzki, Marszałek Bogdan Borusewicz, Basil Kerski – dyrektor Europejskie Centrum Solidarności I European Solidarity Centre, Jan Wyrowiński – prezes Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Antoni Mężydło, Bogdan Zdrojewski, Marcin Bosacki wspominamy bohatera wystawy.