Konferencja „Lech Bądkowski a samorządna Rzeczpospolita”

Data: 19.10.2009, godz. 10:00 Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4

11_e1a4b0ef-bf4f-48dc-a3f8-d6b1360db2f8

PROGRAM:

10.00-10.15 Otwarcie konferencji

10.15-10.30 Wystąpienie Premiera RP Donalda Tuska

10.30-10.50 Prof. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski) -Dziedzictwo myśli politycznej Lecha Bądkowskiego

10.50-11.10 Prof. Bohdan Jałowiecki (Uniwersytet Warszawski) - Tożsamość lokalna w świecie płynnej nowoczesności

11.10-11.30 Przerwa

11.30-11.50 Prof. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski) - Społeczeństwo obywatelskie a samorządy RP

11.50-12.10 Prof. Marek S. Szczepański (Uniwersytet Śląski) - Socjologiczny obraz samorządowca – rejestr cnót podstawowych

12.10-12.50 Dyskusja

13.00 Zakończenie