19 października 2009 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w Audytorium S205 odbędzie się konferencja pod patronatem Premiera RP Donalda Tuska Lech Bądkowski a samorządna Rzeczpospolita.

PROGRAM:

10.00-10.15 Otwarcie konferencji

10.15-10.30 Wystąpienie Premiera RP Donalda Tuska

10.30-10.50 Prof. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski) –Dziedzictwo myśli politycznej Lecha Bądkowskiego

10.50-11.10 Prof. Bohdan Jałowiecki (Uniwersytet Warszawski) – Tożsamość lokalna w świecie płynnej nowoczesności

11.10-11.30 Przerwa

11.30-11.50 Prof. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski) – Społeczeństwo obywatelskie a samorządy RP

11.50-12.10 Prof. Marek S. Szczepański (Uniwersytet Śląski) – Socjologiczny obraz samorządowca – rejestr cnót podstawowych

12.10-12.50 Dyskusja

13.00 Zakończenie