15 czerwca 2009 roku w auli Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbędzie się konferencja dla nauczycieli i młodzieży szkolnej pt. Nauczyciel życia - Lech Bądkowski. Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Pomorskiego Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Pomorski Kurator Oświaty

 

Nauczyciel życia – Lech Bądkowski.

 

PROGRAM KONFERENCJI DLA NAUCZYCIELI
I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 

 • 10.00 – 10.30  Otwarcie konferencji I wystąpienia Gości (s. 318)
  – Mirosława Janowska – Dyrektor CEN w Gdańsku,
  – Maciej Zięba OP – Dyrektor ECS,
  – Artur Jabłoński – Prezes ZKP,
  – zaproszeni Goście

 • 10.30 – 11.30  Samorządność – Regionalność – Solidarność – Wolność w widzeniu Lecha Bądkowskiego i po 25 latach –  dyskusja panelowa uczniów Lecha Bądkowskiego (prowadzący – red. Paweł Zbierski):
  – prof. Józef Borzyszkowski – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Instytut Kaszubski, Uniwersytet Gdański,
  – Aleksander Hall – historyk-badacz, autor książek i publicysta, w przeszłości działacz opozycji niepodległościowej i polityk,
  – Paweł Zbierski – redaktor TV Gdańsk, autor biografii Lecha Bądkowskiego

 • 11.30 – 11.45  Autorytety. Lech Bądkowski + Otwarcie wystawy – Maciej Zięba OP – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności  (s. 319)

 • 11.45 – 12.15  Przerwa na kawę (s. 319)

 • 12.15 – 13.00  Wokół twórczości Lecha Bądkowskiego (s. 318)
  – prof. Jerzy Samp – Zakład Pomorzoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego,
  – prof. Krystyna Turo – Zakład Pomorzoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego.

 • 13.00 – 13.30  Doświadczenia pracy z Patronem – prezentacje szkół:
  – Gimnazjum Nr 48 im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku,
  – Szkoła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie.

 • 13.30 – 14.30  Kryptonim ‘Inspirator’ – projekcja filmu.
  Wprowadzenie – Maria Mrozińska – producent filmu.

 • 14.30 – 14.45 Zakończenie konferencji –
  mgr Renata Mistarz (konsultant edukacji regionalnej w CEN)