KONKURS PUBLICYSTYCZNY KLUBU STUDENCKIEGO „POMORANIA” Klub Studencki „Pomorania” w Toruniu w związku z obchodami Roku Lecha Bądkowskiego ogłasza KONKURS PUBLICYSTYCZNY na esej poświęcony postaci Lecha Bądkowskiego i pomorskiej myśli regionalnej

KONKURS PUBLICYSTYCZNY KLUBU STUDENCKIEGO „POMORANIA”

Klub Studencki „Pomorania” w Toruniu w związku z obchodami Roku Lecha Bądkowskiego ogłasza KONKURS PUBLICYSTYCZNY na esej poświęcony postaci Lecha Bądkowskiego i pomorskiej myśli regionalnej

 

REGULAMIN KONKURSU

1.Konkurs jest otwarty dla uczniów szkół średnich oraz studentów do 26 roku życia.

2. Autorzy są proszeni o przesłanie jednego niepublikowanego wcześniej artykułu, felietonu, eseju o objętości nieprzekraczającej 6 stron znormalizowanego maszynopisu odpowiadającego jednemu z tematów konkursu:

– życie i poglądy Lecha Bądkowskiego;

– pomorskiej myśli politycznej, regionalnej, samorządowej.

 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy na adres badkowski_kon@o2.pl w terminie do 1 października 2009 roku. Prócz pracy autorzy prac powinni w mailu podać, następujące dane: imię i nazwisko, wiek, szkołę/uczelnię, adres korespondencyjny.

4. Prace powinny zostać zapisane w programie OpenOffice, Microsoft Word lub AcrobatReader.

5. Ilość prac jednego autora nie jest ograniczona.

6. Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami książkowymi.

7. Oceny prac dokona jury powołane przez Klub Studencki „Pomorania” w Toruniu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w październiku 2009 roku. Informacja zostanie zamieszczona na stronach Klubu –  www.pomorania.pl i www.pomoraniatorun.vgh.pl. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani drogą e-mailową.

8. Prace nagrodzone zostaną opublikowane nieodpłatnie na stronie www.lechbadkowski.pl.

9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w razie małej ilości nadesłanych prac.

PRZYDATNA LITERATURA

Lech Bądkowski, Myśleć samemu. Wybór artykułów z lat 1970-1981, Gdańsk 1990

Lech Bądkowski, Obowiązek prawdy. Cztery rozmowy z Lechem Bądkowskim, Oficyna Czec Gdańsk 2004

Lech Bądkowski, Pomorska myśl polityczna, Gdynia 1990

Józef Borzyszkowski, Pro Memoria. Lech Bądkowski (1920-1984), Gdańsk 2004

Miłosława Kosmulska, Jak Bądkowski ze Słomczyńskim… Literackie listy z pieprzem, 2009

Paweł Zbierski, Na własny rachunek. Rzecz o Lechu Bądkowskim, Gdańsk 2004