Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Jan Kulas - poseł na sejm RP zapraszają na regionalną sesję naukową Lech Bądkowski (1920-1984) - współczeny obraz człowieka idei i czynu.

Program konferencji:

9.15-9.30 Powitanie i słowo wstępne: dr hab. Anna Paner, dyrektor Instytutu Historii UG; Artur Jabłoński, prezes ZKP; dr hab. Mirosław Golon, dyrektor oddziału IPN w Gdańsku

Prowadzenie sesji: Jan Kulas

Referaty:
9.30-9.50 Krzysztof Tochman, Lech Bądkowski w okresie II Wojny Światowej

9.50-10.10 Grzegorz Berendt, Lech Bądkowski i problematyka kaszubska we wspomnieniach Jana Ptasińskiego – I sekretarza KW PZPR w Gdańsku w latach 1960 – 1967

10.10-10.40 Tadeusz Fiszbach, Moje spotkania z Lechem Bądkowskim

10.40-11.00 Dyskusja

11.00-11.20 Przerwa

11.20-11.40 Aneta Lewińska, Na ile pisarstwo historyczne Lecha Bądkiwskiego może być ciekawe i atrakcyjne dla współczesnej młodzieży?

11.40-12.00 Dominik Sokołowski, Lech Bądkowski w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa PRL

12.00-12.20 Dyskusja

12.20 Projekcja filmu Henryki Dobosz i Maryli Mrozińskiej Kryptonoim „Inspirator”

Zamknięcie sesji