Ślady przeszłości - dziś - jako fundamenty jutra - spotkanie odbędzie się w ZSZiO w Kartuzach. Jest to podsumowanie projektu Ślady przeszłości - dziś - jako fundamenty jutra oraz szkolnego projektu Lech Bądkowski na tle współczesnej historii regionu, kraju i Europy, który realizowany był w ramach obchodów roku Lecha Bądkowskiego.

Program:

13.00-14.00 Ściana regionalna – prezentacja realizacji projektu Ślady przeszłości…

14.05 Debata: Co daje mi i innym praca na rzecz Regionu? – podsumowanie projektu

Wystawa prac plastycznych Lech Bądkowski na tle współczesnej historii regiony, kraju i Europy

Inscenizacja na podstawie Sądu nieostatecznego Lecha Bądkowskiego

15.00 spotkanie z p. Sławiną Kosmulską, córką Lecha Bądkowskiego

Organizatorzy:

Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO

Szkolne Koło Regionalno-Turystyczne

M. Meisner-Kwiatkowska, I. Cyrocka