Dnia 24 maja 2011 roku odbyła się uroczystość 20 lecia nadania Szkole Podstawowej w Luzinie imienia Lecha Bądkowskiego. Nadanie imienia odbyło się 24 maja 1991 roku. Od tamtego dnia rodzina Lecha Bądkowskiego jest blisko związana ze szkołą i śledzi jej piękny rozwój. Załączamy tekst obecnego dyrektora szkoły Dariusza Rompcy wygłoszony na uroczystości 20 lecia. Będzie też wspomnienie poprzedniego dyrektora Andrzeja Janusza, za którego czasów szkoła dostała imię Patrona. Bardzo lubimy szkołę w Luzinie i cenimy jej liczne dokonania.

Dnia 24 maja 2011 roku odbyła się uroczystość 20 lecia nadania Szkole Podstawowej w Luzinie imienia Lecha Bądkowskiego.
Nadanie imienia odbyło się 24 maja 1991 roku. Od tamtego dnia  rodzina Lecha Bądkowskiego jest blisko związana  ze szkołą i śledzi jej piękny rozwój. Załączamy tekst obecnego dyrektora szkoły Dariusza Rompcy wygłoszony na uroczystości 20 lecia.Będzie też wspomnienie poprzedniego dyrektora Andrzeja Janusza, za którego czasów szkoła dostała imię Patrona.Bardzo lubimy szkołę w Luzinie i cenimy jej liczne dokonania.

 


 

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO W LUZINIE

Luzino, 24.05.2011

24 maja jest dniem szczególnym w historii naszej szkoły. Tego dnia 20 lat temu szkoła otrzymała imię Lecha Bądkowskiego. Przyjęcie imienia Lecha Bądkowskiego przez naszą szkołę bardzo wiele zmieniło w jej działalności. Życie, twórczość, postawa oraz dokonania naszego Patrona zaczęły wpływać na funkcjonowanie naszej placówki oraz jej wizerunek. W planach zajęć pojawiły się lekcje o Lechu Bądkowskim. Zaczęliśmy gromadzić pamiątki, książki jego autorstwa. W każdej klasie uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowywali gazetki oraz plakaty o patronie. Na każdy rok zaplanowano konkursy o Bądkowskim. Co roku zaczęliśmy obchodzić Święto Patrona Szkoły. W ciągu 20 lat zmieniła się też sama szkoła. Została znacznie rozbudowana, pojawiły się nowoczesne boiska i plac zabaw. Wiele środków przeznaczono na nowoczesne wyposażenie.Dzięki poprawie bazy lokalowej możliwe było podjęcie kolejnych działań. Otworzyliśmy izbę patrona szkoły. Następnie opracowaliśmy specjalny projekt edukacyjny ratowania pamiątek i śladów przeszłości w naszej miejscowości. Ze zgromadzonych eksponatów najpierw udało się nam stworzyć izbę regionalną, następnie pozyskać dodatkowe pomieszczenia i utworzyć prawdziwe przyszkolne muzeum.Powołaliśmy do życia szkolny zespół regionalny „Luzińskie Dzwoneczki”. Kolejnym krokiem była organizacja Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë”. W najbliższą niedzielę odbędzie się jego XI edycja. Uruchomiliśmy lekcje języka kaszubskiego. Zaczęliśmy zwracać dużą uwagę na nauczanie języków obcych. Realizować międzynarodowe projekty edukacyjne.Szkoła i nauczyciele mocno angażują się w życie społeczności lokalnej.Tym Działaniom przyświeca misja naszej szkoły „Z tradycyjnymi kaszubskimi wartościami do nowoczesnego życia w Europie.”Realizując tę misję poznajemy naszą historię i kulturę, dbamy o jej rozwój, nie zapominając jednocześnie o teraźniejszości i wyzwaniach czekających naszych uczniów w przyszłości.  Pragniemy, aby każdy uczeń kochał swoją małą i wielką ojczyznę oraz był dobrze przygotowany do życia w nowoczesnej Europie i świecie.We wszystkich tych działaniach możemy odnaleźć ślady inspiracji zaczerpniętych z życia i dokonań naszego patrona.Możemy śmiało stwierdzić Lech Bądkowski zmienił naszą szkołę. To w dużej mierze dzięki niemu jesteśmy szkołą z charakterem i mamy niewyczerpane źródło pomysłów do pracy.Za realizacją tych wszystkimi pomysłów stoją ludzie, wielu ludzi. Z okazji naszego święta dziękuję im wszystkim: władzom gminy, nauczycielom, rodzicom, uczniom, bez Was nie byłoby możliwe dokonanie i kontynuowanie tego wszystkiego czym w tej szkole się na co dzień się zajmujemy. Dziękuję bardzo.

Dariusz Rompca

 


 

Szanowni Państwo.

Dzisiejsza rocznica, a także zaproszenie mnie przez Pana Dyrektora do wygłoszenia kilku refleksji o uroczystości nadania imienia Lecha Bądkowskiego Szkole Podstawowej w Luzinie, skłoniło mnie do zaglądnięcia do mojego domowego archiwum. Gdy przeglądałem zdjęcia i dokumenty związane z tą uroczystością, doszedłem do wniosku, że jest to już prawdziwa historia!!Polska była inna, Luzino było inne, my byliśmy inni i Ta szkoła była inna. Był to czas wielkiego, historycznego przełomu. Zaczynała się budowa nowej, samorządnej Rzeczypospolitej. Gdy w 1988 roku obejmowałem funkcję dyrektora tej szkoły, rozpatrywano dwie propozycje, co do jej patrona. Pierwsza z nich to „Ofiar marszu śmierci”, niezwykle mocno wpisanego w historię Luzina, druga zaś to „Kazimierza Nitscha” językoznawcy badającego mowę Kaszubską. Obie te propozycje, moim zdaniem nie były adekwatne do pracy wychowawczej szkoły podstawowej. Społeczność szkolna podzielała ten pogląd i rozpoczęliśmy proces poszukiwania właściwej kandydatury na patrona szkoły. Gdy padła propozycja, aby patronem uczynić Lecha Bądkowskiego, wszyscy tę kandydaturę zaakceptowali. Rodzice, grono pedagogiczne, a także dzieci i młodzież z entuzjazmem przystąpili do przygotowań, aby szkole nadać to imię. Kto mógł być lepszym kandydatem, niż Lech Bądkowski?  Żołnierz, pisarz, działacz społeczny i regionalny, wreszcie Obywatel-twórca idei krajowości. Na ten czas przełomu, budowania Rzeczypospolitej samorządnej, był to najlepszy patron. Trafność naszego wyboru potwierdziło minionych dwadzieścia lat.
Sama uroczystość nadania imienia, stała się wielką patriotyczną, regionalną i religijną manifestacją, składającą się z dwóch części-religijnej i świeckiej. Po tym jak niedawno przed tym wrócił do szkoły Krzyż i nauka religii, pierwsza część uroczystości miała szczególny wymiar. Ksiądz biskup, Ordynariusz Diecezji Chełmińskiej Marian Przykucki odprawił mszę świętą w kościele pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w intencji patrona i społeczności szkolnej, a także poświęcił sztandar szkoły. Następnie w szkole odbyła się część świecka uroczystości, w której kaszubszczyzna otrzymywała należne jej miejsce w edukacji.Cały proces nadawania szkole imienia Lecha Bądkowskiego, nie byłby możliwy bez pomocy i życzliwości Pani Sławiny Kosmulskiej i jej rodziny, za co jej serdecznie jeszcze raz dziękuję. Nie byłby możliwy bez zaangażowania licznej rzeszy działaczy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z Luzina i całych Kaszub.  Szczególnie trzeba tu wymienić Alfonsa Klejnę, profesora Józefa Borzyszkowskiego i Feliksa Sikorę. Był to czas szczególnie trudny dla szkół, gdyż na wszystko brakowało pieniędzy, do tego stopnia, że nawet płace pracowników były zagrożone. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców, udało się zebrać grono sponsorów, którzy całkowicie sfinansowali uroczystość nadania imienia szkole. Najpoważniejszym było Nadleśnictwo Strzebielino, które było fundatorem sztandaru. Jest tu na Sali ówczesna przewodnicząca Rady Rodziców Pani Maria Krośnicka, jeszcze raz dziękuję za to wielkie zaangażowanie rodziców. Dziękuję również obecnemu dyrektorowi szkoły, Panu Dariuszowi Rompcy za kontynuowanie dobrej pracy wychowawczej  wokół patrona szkoły Lecha Bądkowskiego.Dziękuję za uwagę.

Andrzej Janusz