28 marca 2011 roku nadano sali Sejmiku Województwa Pomorskiego imię Lecha Bądkowskiego.

Dnia 28 marca 2011 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku nadano sali, dawniej zwanej Okrągłą, imię Lecha Bądkowskiego. Na uroczystym nadaniu odsłonięto tablicę upamiętniającą wydarzenie i przedstawiającą postać patrona.

Pomysłodawcą nadania był poseł na Sejm RP Jan Kulas, a inicjatorem prof. Brunon Synak.

Uroczystość odsłonięcia rozpoczął przewodniczący Sejmiku Jan Kleinszmidt, a słowo o Lechu Bądkowskim wygłosił Marszałek Sejmiku Mieczysław Struk.

Zdaniem Rodziny było to wielkie wydarzenie.