Fragment filmu przedstawia moment tuż przed i chwilę po dekoracji Lecha Bądkowskiego przez generała Władysława Sikorskiego w 1940 roku. Niestety film nie przedstawia samego momentu dekoracji Lecha.