14.03.2019 r. w Luzinie w szkole podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego odbyła się uroczystość święta szkoły i jej patrona. Dzieci wraz z wychowawcami przygotowały wspaniały program artystyczny. Najpierw prezentacja o Lechu Bądkowskim, potem sztuka pióra L.B. „Złoty sen”. Wszystko po kaszubsku. Pan dyrektor Dariusz Rompca na koniec wręczył laureatom konkursu o Bądkowskim nagrody. Oklaskom nie było końca. Nauczyciel historii Piotr Jażdżewski napisał wiersz o Lechu Bądkowskim, który pięknie zadeklamowała uczennica. Szkoła w Luzinie prezentuje najwyższy poziom zaangażowania w kształcenie dzieci i ich wychowanie.